כוכב נולד

כאן נפרסם מדי פעם כשרונות שהקליטו אצלנו באולפן
 
:והפעם
 
 
שיר המוכשרת שהקליטה שיר לבת המצווה:

 

 

 

 

 

Comments